คู่มือภาษีที่ดิน 2564

คู่มือภาษีที่ดิน 2564 นับเป็นข่าวดีของผู้ถือทรัพย์สินจำพวกที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้าน ห้องชุด ตึกการขาย รีสอร์ท อาคารสำนักงาน หรืออุตสาหกรรม ที่ปี 2564 คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นช่วงวันที่ 26 เดือนมกราคม2564 เห็นดีเห็นชอบลดภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งเพิ่มเวลาการจ่ายภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง ด้วยเหตุว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลากยาวจากปีที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง

คู่มือภาษีที่ดิน 2564
คู่มือภาษีที่ดิน 2564

สรุปไทม์ไลน์ “ภาษีที่ดิน” ปี 2564 จำต้องจ่ายมากแค่ไหน? พร้อมเปิดเนื้อหาภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง แต่ละชนิดมีขั้นภาษีอย่างไรบ้าง

เปิดไทม์ไลน์ภาษีที่ดิน ปี 2564 (เลื่อนเวลา 2 เดือน)

กระทรวงการกระทรวงมหาดไทย ยังเพิ่มเวลาจ่ายภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง ปี 2564 ออกไปอีก 2 เดือน โดยมีไทม์ไลน์การดำเนินงานเรื่องภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง รายปี 2564 ที่มีการขยายช่วงเวลาใหม่ ดังต่อไปนี้

  • ก่อน 1 ม.ย. 2564

อปท.จำเป็นจะต้องจัดการประกาศราคาประเมินเงินทุนของที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ รวมทั้งเนื้อหาอื่นที่จำเป็นต้องสำหรับการจัดเก็บภาษี

  • ภายในม.ย. 2564

อปท.จำต้องแจ้งการวัดภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี

  • ภายในเดือนมิถุนายน 2564

ผู้มีบทบาทเสียภาษีอากร จำเป็นที่จะต้องจ่ายภาษีตามแบบแจ้งการคาดการณ์ภาษี

  • ภายในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2564

ผู้มีบทบาทเสียภาษีอากรสามารถผ่อนหนี้ภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 3 งวด โดยงวดอันดับหนึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานข้างในเดือนมิถุนายน 2564 งวดลำดับที่สอง จำเป็นต้องจ่ายภาษีด้านในก.ค. 2564 รวมทั้งงวดลำดับที่สาม ด้านในส.ค. 2564

  • ภายในก.ค. 2564

อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีติดหนี้

  • ภายในส.ค. 2564

อปท.แจ้งรายการภาษีติดหนี้ให้ที่ทำการที่ดินหรือสำงานที่ดินสาขา

หากชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ก็ยังชำระได้แต่ต้องเสียเบี้ยปรับ เพราะฉะนั้นหากได้รับหนังสือแจ้งเตือนเสียภาษีต้องรีบตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องต้องนำหนังสือไปแจ้งคัดค้าน เพื่อจะได้ชำระภาษีได้ครบถ้วน ไม่ถูกปรับในภายหลัง

ดูเพิ่มเติมที่: RENT AND BUY VILLA PHUKET. PHUKET VILLA. Sale Villas Phuket (RU). POOL VILLA PHUKET.

เปิดแนวทางคำนวท้องฟ้าษีที่ดิน ปี 2564

ยิ่งไปกว่านี้ คณะรัฐมนตรียังลงความเห็นลดภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง ปี 2564 ลง 90% ของภาษีที่คำนวณได้ตามมายี่ห้อ 42 หรือมาตรา 95 สุดแต่กรณี นั่นถือได้ว่าปีนี้คนที่ถือสิทธิ์ทรัพย์สินจำพวกที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างจะจ่ายภาษีเพียงแต่ 10% เพียงแค่นั้น โดยครอบคลุมที่ดินทุกชนิด

ซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปมองตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง พุทธศักราช2562 มาตรา 37 แล้วก็มาตรา 94 มีการระบุอัตราภาษีที่ใช้เก็บปี 2563-2564 ดังต่อไปนี้

1) ทำการเกษตร

พื้นที่ทำการเกษตร อัตราเพดานภาษีอยู่ที่ 0.15% ดังนี้ขั้นของภาษีที่ดินจำพวกทำการเกษตรขึ้นกับจำพวกของเจ้าของที่ ถ้าเกิดถือสิทธิ์ที่ดินทำการเกษตรในฐานะบุคคลปกติ หากราคาที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับเว้นเสียแต่ภาษี แม้กระนั้นถ้าเป็นในชื่อนิติบุคคล ที่ดินราคาไม่เกิน 75 ล้านบาท จะคิดในอัตรา 0.01% ไล่เรียงไปตามค่าราคาที่ดิน

สูตรสำหรับการคำนวณภาษีที่ดิน
– ภาษีที่ดินที่จำต้องจ่าย (บุคคลปกติ) = (ราคาที่ดิน – ค่าที่ข้อบังคับเว้นเสียแต่ 50 ล้าน) x อัตราภาษีที่ดิน

– ภาษีที่ดินที่จำต้องจ่าย (นิติบุคคล) = ค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
แม้ที่ดินทำการเกษตร (ในชื่อนิติบุคคล) มีมูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะเข้าขั้นอัตราภาษี 0.01% ซึ่งเมื่อคำนวนณออกมาได้แล้วจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีอากร 1,000 บาท แม้กระนั้นสำหรับปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% จะมีผลให้เสียอยู่ที่ 100 บาท นั่นเอง

2) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า บ้านไม่ใช้ประโยชน์ รวมทั้งอื่นๆ

ที่ดินจำพวกนี้มีการระบุอัตราเพดานภาษีไว้ที่ 1.2% โดยถ้าที่ดินมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.3% ช่วงเวลาที่ที่ดินราคา 50-200 ล้านบาท อัตราภาษีมากขึ้นเป็น 0.4% ไล่เรียงไปถึงมุลค่าที่ดินมากยิ่งกว่า 5,000 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.7% อย่างไรก็ดี ถ้าหากที่ดินรกร้างว่างเปล่า ยังคงปล่อยทิ้งเอาไว้มิได้ใช้ทำประโยชน์ ทุกๆ3 ปี อัตราภาษีจะมากขึ้น 0.3% แม้กระนั้นอัตราภาษีรวมทั้งสิ้นจำต้องไม่เกิน 3%

สูตรสำหรับเพื่อการคำนวณภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินที่จะต้องจ่าย = ราคาที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
ถ้าหากที่ดินมีมูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะเข้าขั้นอัตราภาษีที่ 0.3% ผู้ถือสิทธิ์ที่ดินนั้นจำเป็นต้องจ่ายค่าภาษีอากร 30,000 บาท แต่ว่าสำหรับปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% จะมีผลให้เสียอยู่ที่ 3,000 บาท

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

3.ที่พักอาศัย

3.1) ที่อยู่ที่อาศัย บ้านข้างหลังหลัก (ในกรณีที่ดินแล้วก็บ้านที่ผู้ครอบครองมีชื่อในใบสำมะโนครัว)

สำหรับจำพวกที่อยู่ที่อาศัย ที่เป็นบ้านข้างหลังแรก โดยเป็นที่ดินแล้วก็บ้านที่ผู้ครอบครองมีชื่ออยู่ในใบสำมะโนครัว มีการกำหนดให้ละเว้นภาษีสำหรับที่พักที่อาศัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท แม้กระนั้นแม้ราคารวมอยู่ที่ 50-75 ล้านบาท ระบุอัตราภาษีไว้ที่ 0.03% และก็ถ้ามีมูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.05% รวมทั้งถ้ามีมูลค่ามากยิ่งกว่า 100 ล้านบาท จะคิดอัตราภาษี 0.1% แม้กระนั้นดังนี้อัตราภาษีนี้จะเป็นการคิดในปี 2563-2564 เพียงแค่นั้น

สูตรสำหรับในการคำนวณภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินที่จะต้องจ่าย = ค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
อย่างที่ชี้แจงไปช่วงต้น ถ้าเกิดที่ดินและก็บ้านมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการงดเว้นภาษี แม้กระนั้นแม้สมมุติว่าค่ารวมยอดเป็น 75 ล้านบาท ซึ่งจะเข้าขั้นของอัตราภาษี 0.03% ทำให้จึงควรจ่ายภาษี 22,500 บาท แต่แล้วพอถึงปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% ก็เลยเสียภาษีอากรอยู่ที่ 2,250 บาท

3.2) ที่อยู่ที่อาศัย บ้านข้างหลังหลัก (กรณีบ้านที่ผู้ครอบครองมีชื่อในใบสำมะโนครัว)

สำหรับที่พักอาศัย บ้านข้างหลังหลัก ที่อยู่ในกรณีบ้านที่ผู้ครอบครองมีชื่อในใบสำมะโนครัว แม้ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จะได้รับการงดเว้นภาษี ส่วนบ้านที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10-50 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.03% แล้วก็ถ้าเกิดราคา 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษีอยู่ที่ 0.1%

สูตรสำหรับในการคำนวณภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินที่จำต้องจ่าย = ราคาที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
สมมุติราคาบ้านราคา 10 ล้านบาท จะเข้าขั้นอัตราภาษี 0.02% ทำให้จะต้องเสียภาษีอากร 2,000 บาท แต่แล้วเมื่อตอนปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% ก็เลยเสียภาษีอากรอยู่ที่ 200 บาท

3.3) ที่พักที่อาศัย บ้านข้างหลังอื่น

สำหรับบ้านข้างหลังอื่น อัตราภาษีเริ่ม 0.02% สำหรับบ้านที่ราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษีไล่เรียงขึ้นจนกระทั่งอัตราภาษี 0.1% เมื่อบ้านราคาแพงเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป

สูตรสำหรับในการคำนวณภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินที่จำต้องจ่าย = ค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน การเช่าคอนโดภูเก็ต

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
สมมุติราคาบ้านค่า 10 ล้านบาท จะเข้าขั้นอัตราภาษี 0.02% ทำให้จำต้องเสียภาษีอากร 2,000 บาท แต่แล้วพอถึงปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% ก็เลยเสียภาษีอากรอยู่ที่ 200 บาท

แต่อีกมาตรการช่วยเหลือที่ออกมาเป็น การลดค่าธรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 2% เหลือ 0.01% รวมทั้งลดค่าธรรมการจำท่วมอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 1% เหลือ 0.01% เฉพาะการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้

– ที่ดินพร้อมตึกชนิดบ้านเดี่ยว บ้านคู่แฝด หรือตึกการขาย จากผู้จัดแบ่งที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงการจัดสรรที่ดิน

– ห้องเช่าจากผู้ประกอบกิจการที่ลงทะเบียนคอนโดมิเนียมในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการเขียนทะเบียนการโอน การเขียนจำนำอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่พักที่อาศัยจะต้องดำเนินในครั้งเดียวกัน

สรุป

“ภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง” เป็นภาษีใหม่ที่มีผลบังคับตั้งแต่ปี 2562 แล้วก็เริ่มจัดเก็บเมื่อปี 2563 โดยมาแทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งถูกยกเลิกไป เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบภาษีเดิม แล้วก็ทำให้มีการเกิดการใช้ผลดีที่ดิน โดยในปี 2564 ได้มีการมาตรการช่วยเหลือประชากรในเหตุการณ์โควิด-19 วัว

อ่านเพิ่มเติม: Villas in Pasak. POOL VILLA PHUKET. Pool Villa. SALE VILLA. PHUKET VILLA. Pool villas. Villas Phuket. VILLA FOR RENT. buy villa phuket. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต. วิลล่าภูเก็ต. บ้าน. ขายบ้าน