อาคารสงเคราะห์ ทำอะไร

อาคารสงเคราะห์ ทำอะไร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อาคารสงเคราะห์ ทำอะไร

อาคารสงเคราะห์ ทำอะไร
อาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีแผนนำเสนอดิจิทัล

ธ อส. ที่เป็นของรัฐมีแผนจะให้บริการธนาคารดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดธุรกรรมที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์เกือบทั้งหมดและเพิ่มบริการแอปพลิเคชัน บ้านจัดสรร

แผนดิจิทัลแบงกิ้งของธนาคารในช่วง 3 ปีข้างหน้าจะเริ่มจากการลดธุรกรรมที่ไม่ต้องสั่งโดยเคาน์เตอร์ในสาขาของธนาคารเหลือเพียง 10% ของธุรกรรมทั้งหมดภายในปีนี้นายฉัตรชัยศิริไลประธาน ธ อส. กล่าว

ธุรกรรมที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์บันทึกไว้ที่ 15.8% ของธุรกรรมทั้งหมด ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ตามข้อมูลของ ธ อส.

ขั้นตอนที่สองคือการลดจำนวนธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สาขาของธนาคารให้เหลือ 30% ในปีนี้และ 15% ภายในปี 2565 นายชาติชายกล่าว

  • การบินฟื้นตัวช้า
  • รัฐบาลพร้อมที่จะเปิดท้องฟ้าอีกครั้ง
  • Ratch เข้าซื้อกิจการใหม่

ปัจจุบันธุรกรรมเหล่านี้คิดเป็น 47.9% ของธุรกรรมทั้งหมด

ขั้นตอนสุดท้ายคือการเพิ่มจำนวนธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน GHB All บนมือถือเป็น 60% ในปีนี้และ 80% ภายในปี 2565 เขากล่าว

ขณะนี้ธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือของ ธ อส. อยู่ที่ 36.3% ของธุรกรรมทั้งหมด

ธ อส. ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ในปีนี้ 215.6 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.21 หมื่นล้านนายฉัตรชัยกล่าว

จากเป้าหมายเงินกู้ 215.6 พันล้านบาท 140.2 พันล้านบาทถูกจัดประเภทเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้มีรายได้น้อยคิดเป็นประมาณ 65% ของสินเชื่อที่ออกใหม่เป้าหมาย ส่วนที่เหลืออีก 75.5 พันล้านบาทระบุเป็นสินเชื่อเพื่อการแก้ปัญหาทางธุรกิจ

ธ อส. ตั้งเป้ายอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปีนี้ไว้ที่ 1.4 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 3% จากสินเชื่อที่อยู่อาศัยรวมของปีก่อนขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คาดว่าจะอยู่ที่ 3.3% PHUKET VILLA

ข้อมูลเพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน

ธ อส. เปิดตลาดบ้านมือสอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ อส.) เปิดตัว“ ตลาดกลาง” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการขายอสังหาริมทรัพย์

ฉัตรชัยศิริไลประธานธนาคารกล่าวว่าการย้ายครั้งนี้เป็นการมอบทางเลือกให้กับผู้ซื้อบ้านที่กำลังมองหาตัวเลือกมือสองราคาถูก

เจ้าของบ้านสามารถส่งรายละเอียดของทรัพย์สินที่ต้องการขายให้กับธนาคารระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 15 พฤศจิกายนแอปพลิเคชันจำเป็นต้องมีข้อมูลเช่นราคาขายที่ตั้งและรูปถ่ายของทรัพย์สิน

บ้านเหล่านี้จะรวมอยู่ในการประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารในวันที่ 19 ธันวาคมด้วย

เจ้าของบ้านที่ใช้ตลาด ธ อส. จะต้องจ่ายค่าบริการเล็กน้อยให้กับธนาคาร วิลล่าภูเก็ต

ธ อส. เตรียมสำรองกองทุน 1 พันล้านบาทช่วยเหลือลูกค้าป่าบุ๊กที่ได้รับผลกระทบ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งพันล้านบาทเพื่อจ่ายให้กับประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนป่าบักซึ่งสร้างความเสียหายให้กับภาคใต้ของประเทศไทย

ฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวว่าวันนี้ธนาคารจะยกเว้นดอกเบี้ย 4 งวดและจะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-2.50 เปอร์เซ็นต์สำหรับงวดที่ 5 ถึงงวดที่ 16 และ MRR-2.0 เปอร์เซ็นต์สำหรับงวดที่ 17 ถึง 24 และ MRR-1.00 เปอร์เซ็นต์ เป็นปีที่สามจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาที่อยู่อาศัย

เขากล่าวว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสามารถขอเงินกู้เพิ่มเติมหรือเงินกู้ใหม่จากธนาคารเพื่อสร้างบ้านใหม่ในกรณีที่พวกเขาเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ ขายบ้าน

วงเงินกู้สูงสุดกำหนดไว้ที่ 1 ล้านบาทต่อรายนายฉัตรชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าลูกค้าสามารถขอรีไฟแนนซ์หนี้กับธนาคารได้หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ แต่ระยะเวลาในการรีไฟแนนซ์ต้องไม่เกินหนึ่งปีและ สี่เดือนและอัตราดอกเบี้ยจะถูกยกเว้นสำหรับสี่เดือนแรกและอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับเดือนที่ห้าจนถึงเดือนที่ 16

ในกรณีที่ศุลกากรเสียชีวิตหรือถูกปิดใช้งานธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0.01 เปอร์เซ็นต์สำหรับส่วนที่เหลือของสัญญา

ฉัตรชัยกล่าวว่าลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารได้จนถึงสิ้นปีกับทุกสาขาของธนาคาร

ขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดตั้งห้องสงครามเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

เงินกู้เพิ่มเติมที่วางแผนไว้สำหรับโครงการหนึ่งล้านยูนิต

กระทรวงการคลังได้สั่งให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่มวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเบื้องต้นที่กำหนดไว้ที่ 5 หมื่นล้านบาทสำหรับโครงการบ้าน 1 ล้านยูนิตหลังจากมีการใช้เกิน โครงการบ้านภูเก็ต

การยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ ธ อส. ได้รับที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯและที่สาขาทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์มีมูลค่ารวม 130,000 ล้านบาทเทียบกับกองทุน 5 หมื่นล้านบาทที่ธนาคารกำหนดให้นายสุรชัยดนัยตางตระกูล .

เขากล่าวว่านายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งให้ธนาคารสรุปรายงานจำนวนผู้สมัครและจำนวนเงินกู้ทั้งหมดที่ยื่นขอพร้อมกับเสนอขอเพิ่มเงินทุนให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาก่อนจะเสนอ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อสรุป

นับพันแห่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยราคาถูกธนาคารอาคารสงเคราะห์

เช้าวันนี้ประชาชนหลายพันคนแห่ไปที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ อส.) บนถนนพระราม 9 กรุงเทพฯเพื่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการหนึ่งล้านยูนิต

บางคนใช้เวลาตั้งแคมป์ในคืนวันเสาร์นอกธนาคารเพื่อเป็นคนกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับคิว การมาถึงครั้งแรกระบุว่าเป็นนางปุ ณ ณ ภาแก้วบัวดีอายุ 42 ปีจากเขตมีนบุรีซึ่งมาปรากฏตัวที่ธนาคารในเวลาประมาณ 9.30 น. ของคืนวันเสาร์

เจ้าหน้าที่ธนาคารเริ่มแจกเลขคิวให้กับผู้ขอกู้ในเวลา 8.30 น. ยอดผู้สมัครล้นทะลักกว่า 7,000 คนก่อนเที่ยงวัน

ผู้คนเข้าคิวรอผลัดกันเข้ามาในธนาคารล้นทะลักออกมาที่ถนน มีการจัดฉากในลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ โครงการบ้าน

ผู้กู้หลายรายบอกกับสื่อว่าพวกเขายื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธ อส. เนื่องจากมีเงื่อนไขที่น่าสนใจเช่นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ในช่วง 5 ปีแรกซึ่งแปลเป็นเงินงวด 3,800 บาทต่อเดือนในช่วง 5 ปีแรกและไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ธุรกรรมเงินกู้

นอกจากนี้ต้องแสดงบัตรประจำตัวเท่านั้น หลังจากยื่นขอสินเชื่อแล้วในที่สุดพวกเขาจะได้รับข้อความที่ธนาคารส่งไปยังโทรศัพท์มือถือโดยหมายเลขรหัสและวันที่ที่จะติดต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ

ฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการ ธ อส. กล่าวว่าธนาคารคาดว่าจะขยายวงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาทให้กับลูกค้าประมาณ 50,000 รายภายในวันอาทิตย์นี้เนื่องจากธนาคารให้เงื่อนไขเงินกู้พิเศษแก่ลูกค้าเพียงวันเดียวที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

ธ อส. ขยายเวลาพักชำระหนี้เหตุ NPL ทะลุ 9 พันล้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ อส.) อนุมัติให้ขยายเวลาพักชำระหนี้ออกไปอีก 3 เดือนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 เนื่องจาก NPL จากโครงการเลื่อนพักหนี้อยู่ที่ประมาณ 9 พันล้านบาทซึ่งสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม ซื้อบ้าน

โครงการบรรเทาหนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้กู้ยืมในช่วงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งรวมถึงการระงับการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยและลดอัตราดอกเบี้ย

มีบัญชีที่เข้าร่วมโครงการนี้ 511,000 บัญชีคิดเป็นยอดเงินกู้ 430 พันล้านบาท

ประมาณ 236,000 บัญชีถูกระงับการชำระเงินสี่เดือนซึ่งมีมูลค่า 1.79 พันล้านบาทของเงินกู้

ฉัตรชัยศิริไลประธานธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวว่าการปล่อยสินเชื่อใหม่ของธนาคารในปี 2563 จะเป็นไปตามเป้าหมาย 2.15 แสนล้านบาทเสนอ 2 หมื่นล้านบาทต่อเดือนในช่วงที่เหลือของปีนี้

ธนาคารได้ตั้งสำรองเงินกู้ – ขาดทุนไว้ที่ 3.5 พันล้านบาทและตั้งเป้าที่จะขยายเป็น 5.3 พันล้านบาทในช่วงที่เหลือของปี

NPL ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 4.09% จากสิ้นปี 2019 เป็น 4.28% ของสินเชื่อคงค้าง โครงการ บ้านหลังแรก ของอังกฤษ

สินเชื่อจำนอง 70 ปี

ธ อส. เตรียมออกสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย“ ทู – เจน” ในเดือนพ. ย. นี้ผ่อน 70 ปีวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท

เงินกู้จำนองได้รับมอบหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเงินกู้ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ค่างวดเดือนละ 2,500-3,000 บาทโดยเฉลี่ยสำหรับวงเงินกู้ 1 ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน

ฉัตรชัยกล่าวว่าขั้นตอนแรกตั้งเป้าหาผู้กู้ที่มีวงเงิน 1.5 ล้านถึง 1.8 ล้านบาท

ธ อส. ยังเตรียมเปิดตัวสลากออมสินใหม่มูลค่า 5,000 บาทต่อหน่วยวงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อภายในสิ้นปี 2563

อ่านเพิ่มเติม แบบบ้าน , Villas Phuket , รีวิวบ้าน , phuket propert , บ้านเดี่ยว , POOL VILLA , บ้านจัดสรร , PHUKET VILLA , วิลล่าภูเก็ต , วิลล่าภูเก็ตที่ขาย , วิลล่าภูเก็ตป่าสัก , วิลล่าราคาถูกภูเก็ต , ซื้อวิลล่า ภูเก็ต , โครงการบ้าน , ซื้อบ้าน , ขายบ้าน , โครงการบ้านภูเก็ต