รีสอร์ทบนเกาะสิเหร่

รีสอร์ทบนเกาะสิเหร่ มาดูกันว่า บนเกาะสิเหร่ นั้นมีรีสอร์ทสวยๆด้วย

รีสอร์ทบนเกาะสิเหร่ เกาะสิเหร่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะจังหวัดภูเก็ต โดยมีลำคลองท่าจีนกันระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นเกาะที่แยกออกมาไม่มากสักเท่าไรนัก ทางจังหวัดก็เลยได้ให้เกาะสิเหร่นับว่าเป็นพื้นที่รวมกันเป็นเยี่ยมของเกาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองจังหวัดภูเก็ตและก็ศูนย์ราชการจังหวัดราว 4 กม. เกาะสิเหร่ มีพื้นที่ราว 20 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลรัษฎาในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีสะพานใหญ่เชื่อมต่อเนื่องกันโดยสะดวก หาดที่เกาะสิเหร่ทุกชายหาดมีทัศนียภาพที่งดงาม แต่ว่าไม่เหมาะสมกับการเล่นน้ำ เพราะเหตุว่าน้ำทะเลมีลักษณะขุ่นนิดหน่อย เป็นทรายคละเคล้าโคลนรวมทั้งมีหินปะการังเล็กๆขึ้นอยู่กับเต็ม แม้กระนั้นบนริมทะเลเหมาะสมกับการพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งทำกิจกรรมการละเล่น มีบรรยากาศดี สงบเงียบและก็อากาศบริสุทธิ์ บ้านจัดสรร วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

รีสอร์ทบนเกาะสิเหร่

สถานที่สำคัญเริ่มแรกของ เกาะสิเหร่

แหลมตุ๊กแก

เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเล ชาวอุรักลาโว้ยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คนประเทศไทยใหม่” ที่มาตั้งรกรากอาศัยอยู่ที่เกาะสิเหร่ มีเยอะมากๆกว่า 200 หลังคาเรือน ใช้ภาษาพูดแต่ว่าไม่ใช้ภาษาสุภาพ สำเนียงเหมือนภาษามลายู ชาวเลตรงนี้มีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย โดยการทำอาชีพประมงเป็นหลัก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยเดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวเล บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ และก็ถัดมา สมเด็จคุณย่าฯ ทรงรู้ถึงความจำเป็นของการมีบัตรประจำตัวประชาชนของชาวอุรักลาโว้ย สมเด็จคุณย่าฯ ก็เลยได้พระราชทาน ชื่อรวมทั้งสกุล ให้แก่ชาวเล ที่เกาะสิเหร่ รวมทั้งชายหาดราไวย์ว่า “ประนาฬิกาธุระ” เป็นที่ตื้นตันในบุญคุณ จากสมเด็จคุณย่าฯ มากระทั่งขณะนี้ สมเด็จคุณย่าฯ ทรงเยี่ยมเยือนชาวเล (คนไทยใหม่) บ้านแหลมตุ๊กแกแล้วก็บ้านราไวย์ อีกหลายที PHUKET VILLA ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

สถานศึกษาเกาะสิเหร่

บนเกาะมีสถานศึกษาของเมืองอยู่ 1 โรงหมายถึงสถานศึกษาเกาะสิเหร่ ริเริ่มตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2478 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมปีที่ 3 เป็นสถานที่เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การเรียนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผ่านการประมาณให้เป็นสถานศึกษาในฝัน (สถานที่เรียนดีใกล้บ้าน) POOL VILLA PHUKET Sale Villas Phuket (RU)

วัดบ้านเกาะสิเหร่

วัด เขา เกาะ สิ เหร่ ชื่อ เดี๋ยว นี้ “วัด บ้าน เกาะ สิ เหร่” เริ่ม ปฏิ บัติ การ ก่อ สร้าง ขึ้น ใน ปี พ.ศ. 2503 โดย หลวง พ่อ สุภา กนฺตสีโล เป็น ผู้ ดำ เนิน การ เดิม อดีต กาล เป็น สำ นัก สงฆ์ ด้วย ความ ช่วย เหลือ ของ ญาติ โยม ผู้ มี จิต เชื่อ ถือ วัด เขา เกาะ สิเ หร่ ได้ ทำ งาน ก่อ สร้าง ไป อย่าง สม่ำ เสมอ ท่าน ใช้ เวลา สำ หรับ เพื่อ การ ก่อ สร้าง นาน ถึง 6 ปี ตึก ส่วน มาก ที่ ใช้ ประ กอบ ศาสน กิจ ต้อง ต่าง ๆ ก็ เสร็จ นับ ได้ ว่า เป็น วัด ที่ บริ บูรณ์ ร่ม รื่นแล้ว ก็ สะ ดวก เหมาะ สม แก่ การ กระ ทำ ธรรม อีก วัด หนึ่ง และ ก็ ตั้ง ชื่อ ธรรม สถาน ที่ ที่ นี้ ไว้ ว่า วัด เกาะ สิ เหร่ จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต บ้านจัดสรร

เพื่อสอดคล้องกับเกาะสิเหร่ซึ่งชาวจังหวัดภูเก็ตธรรมดา เรียกว่า “เขาหมอน” หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล ก็เลยเปรยกับ คุณความเจริญรุ่งเรือง อุทัยศรี ศุลกากรเขตจังหวัดภูเก็ตว่า จะสร้างพระพุทธนอนหลับ (พระนอน) ขนาดความยาวราวๆ 20 เมตร ญาติโยมทั้งหลายแหล่ต่างอนุโมทนาเห็นชอบด้วย ก็เลยจัดกฐินรวมทั้งผ้าป่าไปมอบให้เพื่อไปสมทบทุนสร้างพระพุทธนอนหลับ อันเป็นวัตถุมงคลสำคัญ และก็นับว่าเป็นเครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต พระพุทธนอนหลับได้เริ่มก็ผลิตขึ้นในปีพ.ศ. 2504 ใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท เป็นพุทธรูปปางนอนหลับ ขนาดความยาวองค์ตลอด 18.5 เมตร ติดตั้งไว้บนยอดดอยหมอนหรือเขาเกาะสิเหร่ เมื่อสร้างเสร็จ หลวงปู่ได้ทูลเกล้าฯ ขอสิ่งของแววพระเนตร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้ทรงพระขอความกรุณาปรานีโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามคำกราบบังคมทูลขอ SALE VILLA บ้าน

หน่วยงานแคว้นผู้ดูแล

เทศบาลตำบลรัษฎา

กลุ่ม 1

– ถนนหนทางศรีสุทัศน์

– ถนนหนทางเทวดาประทาน ขายบ้านภูเก็ต PHUKET VILLA

– ถนนหนทาง สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเภสัชกร3041(บ้านแหลมหงาที่ระลึกนึกถึง)

กลุ่ม 4

– หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก

สถานที่ราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ

สถานศึกษาเกาะสิเหร่ สสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติจังหวัดภูเก็ต

โรงพักชุมชนตำบลรัษฎา รีวิวบ้านภูเก็ต

สถานีอนามัยประจำตำบลรัษฎา (โรงหมอเกื้อหนุนสุขภาพตำบล)

การยางที่เมืองไทย จังหวัดภูเก็ต

อสป. (ท่าเรือประมง) จังหวัดภูเก็ต

องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น

ที่พักเด็กแล้วก็ครอบครัว จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ปรับปรุงสังคมหน่วยที่ 40 จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเอกชนรวมทั้งมูลนิธิที่ไม่สืบหากำไร

มูลนิธิลางดี เกาะสิเหร่

สถานสงเคราะห์เด็ก หมู่บ้านเด็กพระอาทิตย์ฉาย

มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต

หาด

หาดทรายยินดีสุข รอบๆปากทางเข้าของหาดทราย จะอยู่ภายในเขตพื้นที่ของเอกชนและก็ห้องอาหาร

หาดทรายแหลมหงา เป็นริมทะเลที่ใหม่ของจังหวัดภูเก็ต เกาะรอบภูเก็ตน่าเที่ยว

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ แบบบ้าน , Villas Phuket , รีวิวบ้าน , phuket propert , บ้านเดี่ยว , POOL VILLA , บ้านจัดสรร , PHUKET VILLA

POOL VILLA PHUKET , วิลล่าภูเก็ตป่าสัก , จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต , Sale Villas Phuket (RU) , SALE VILLA วิลล่าราคาถูกภูเก็ต , ขายบ้านภูเก็ต , วิลล่าภูเก็ต , ซื้อวิลล่า ภูเก็ต , วิลล่าภูเก็ตที่ขาย , รีวิวบ้านภูเก็ต