บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์

บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธุรกิจหลักของ บริษัท คือการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยเน้นที่บ้านเดี่ยว จนถึงปัจจุบันการพัฒนาเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และในเมืองใหญ่อื่น ๆ ในประเทศไทย เชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นนครราชสีมาอุดรธานีหัวหินภูเก็ตมหาสารคามและอยุธยา

บริษัท มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 12,031,105,828 บาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11,949,713,176 บาท

บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์

สำนักงานใหญ่ของ บริษัท

 • ตั้งอยู่ที่อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินีชั้น 37-38 เลขที่ 1 ถนนสตรีใต้แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120
 • โทร. 0-2343-8900
บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์
แลนด์แอนด์เฮ้าส์

วิสัยทัศน์และภารกิจ

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2516 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2526 บริษัท ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัด เช่นเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นนครราชสีมาอุดรธานีหัวหินภูเก็ตมหาสารคามและอยุธยา

วิสัยทัศน์ของแลนด์แอนด์เฮ้าส์คือการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ซื้อบ้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดภายใต้หลักธรรมาภิบาล บริษัท ให้ความสำคัญกับกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการส่งมอบโครงการและบ้านคุณภาพถึงมือผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการก่อสร้างการออกแบบไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุและการบริการในการสร้างที่พักอาศัยซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ของผู้บริโภคได้ดีและเหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้แลนด์แอนด์เฮ้าส์ยังให้ความสำคัญกับสังคมคู่ค้าผู้ถือหุ้นพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของ บริษัท

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยนางสาวเพียงใจหาญพาณิชย์และบุตรชายนายอนันต์อัศวโภคิน บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2534 ณ สิ้นปี 2562 คุณอนันต์ อัศวโภคิ นและครอบครัว เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดถือหุ้น 30.73%

ข้อมูลเพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน

2555

บริษัท ได้รับรางวัล Trusted Brand 2012 จากการสำรวจโดยนิตยสาร Reader’s Digest ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ได้รับการยอมรับดังกล่าว บริษัท ยังได้รับรางวัล Platinum Award เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แบรนด์“ นอร์ท”

พ.ศ. 2556

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ได้รับรางวัล Trusted brand 2013 ซึ่งสำรวจโดยนิตยสาร Reader’s Digest และได้รับการโหวตให้เป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดและมีเพียงแบรนด์เดียวในเอเชียได้รับรางวัล“ Platinum Award” ในสาขานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นปีที่แปดติดต่อกัน

ในปีนี้ภายใต้ภูมิปัญญาของ“ LH SMART คิดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” บริษัท ได้นำเสนอนวัตกรรม“ AirPlus” ระบบบ้านเดี่ยว เทคโนโลยีที่ได้รับทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งสะดวกสบายและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสุขภาพของเจ้าของบ้าน

ระบบ AirPlus เป็นส่วนหนึ่งของโครงการออกแบบที่อยู่อาศัยของ บริษัท ร่วมกับศ. ดร. โจเซฟเคดารีผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และทีมงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของวารสารวิชาการและการประชุมทั้งในบกและในระดับน้ำทะเล

ระบบได้รับการประยุกต์ใช้จากทฤษฎีการผสมผสานของ Thermo Dynamics & Bioclimatic Architecture ทำให้เกิดการระบายอากาศที่สะอาดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวขับเคลื่อนระบบ ในวันที่มีเมฆมากฟังก์ชันไฮบริดจะเปิดใช้งานเพื่อความต่อเนื่องของระบบ

แนวคิดของระบบ AirPlus รวมอยู่ด้วย:

 • สมาร์ทและสะดวก
 • การระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง
 • บำรุงรักษาง่ายและอายุการใช้งานยาวนาน
 • พลังงานแสงอาทิตย์
 • ปรับให้เข้ากับรูปแบบชีวิตที่ทันสมัย
 • อยู่กับธรรมชาติที่ดี

2554

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ได้รับรางวัล Trusted Brand “Platinum Award Winner” จากนิตยสาร Reader’s Digest เป็นปีที่หกติดต่อกัน

นี่คือคำแนะนำในการซื้อที่ดินและบ้านในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ

มีข้อ จำกัด หลายประการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติในประเทศไทยซึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและปกป้องสิทธิของคนไทยในการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของตน

ลองมาดูวิธีการที่เป็นไปได้ที่ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

ซื้อที่ดินในประเทศไทย

โครงการบ้าน ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเจ้าของที่ดิน อย่างไรก็ตามมีทางเลือกทางกฎหมายสี่ประการที่ชาวต่างชาติอาจพิจารณา:

 • สิทธิการเช่า 30 ปี
 • สิทธิเก็บกิน
 • เงินลงทุน 40 ล้านบาท
 • ซื้อที่ดินผ่าน บริษัท

สิทธิการเช่า 30 ปี

ชาวต่างชาติในประเทศไทยจะได้รับดอกเบี้ย 100% สำหรับการเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี เมื่อครบ 30 ปีสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี การเช่าที่ดินอาจประกอบด้วยที่ดินไม่เกินหนึ่งไร่ (1600 ตารางเมตร)

การเช่าที่ดินเกินระยะเวลาสามปีจะต้องจดทะเบียนกับกรมที่ดิน ค่าจดทะเบียนในการจดทะเบียนสัญญาเช่าคิดเป็น 1.1% ของมูลค่าเช่า เมื่อจดทะเบียนที่ดินโฉนดจะมีชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่า ซื้อบ้าน

ชาวต่างชาติที่เช่าที่ดินสามารถสร้างบ้านบนที่ดินได้หากสัญญาเช่าอนุญาต อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างในชื่อของเขา / เธอซึ่งจะทำให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของอาคาร ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเสียชีวิตหรือขายที่ดินแล้วสัญญาเช่ายังคงมีผลบังคับ

เจ้าของที่ดินสามารถไม่เห็นด้วยกับการต่อสัญญาเช่าและไม่ยอมลงนามในทะเบียนการขยายสัญญาเช่าเกิน 30 ปี ผู้เช่าสามารถฟ้องผู้ให้เช่าผิดสัญญาได้ อย่างไรก็ตามกระบวนการทางกฎหมายจะมีราคาแพงและใช้เวลานาน

Usufruct
มาตรา 1417 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยระบุว่าสิทธิเก็บกินเป็นสิทธิที่อนุญาตให้เจ้าของเดิมรักษาความเป็นเจ้าของได้ แต่อนุญาตให้ผู้ถือสิทธินี้เข้าและครอบครองทรัพย์สินได้

สิทธิเก็บกินสามารถสร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งหรือตลอดชีวิตของสถานที่เก็บกิน หากไม่มีการกำหนดเวลาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสิทธิเก็บกินมีไว้เพื่อชีวิตของผู้ถือสิทธิ หากมอบสิทธิเก็บกินให้แก่นิติบุคคลจะต้องไม่เกิน 30 ปี บ้านจัดสรร

บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์
บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์

ข้อเสียบางประการของสิทธิเก็บกินคือ:

 • ผู้ถือสิทธิไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและไม่สามารถขายทรัพย์สินได้
 • ในกรณีที่เสียชีวิตสิทธิเก็บกินจะไม่ถูกโอนไปยังเด็กโดยอัตโนมัติ
 • เจ้าของสามารถให้สิทธิการใช้ประโยชน์ได้หลายรายการ (หากได้รับอนุญาตจากสำนักงานที่ดิน)
 • ถึงแม้กฎหมายไทยจะไม่ได้ห้ามชาวต่างชาติที่จะได้สิทธิเก็บกิน แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินว่าจะให้สิทธิ์นี้แก่เขาหรือไม่
 • Usufructs ส่วนใหญ่จะได้รับเมื่อชาวต่างชาติตั้งใจที่จะใช้ทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า PHUKET VILLA

เงินลงทุน 40 ล้านบาท

นักลงทุนต่างชาติที่นำเงินลงทุนมากกว่า 40 ล้านบาทในระยะเวลาห้าปีติดต่อกันสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ไม่เกินหนึ่งไร่ (1,600 ตารางเมตร) ซึ่งที่ดินสามารถใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ก่อนการซื้อที่ดินผู้ลงทุนต่างชาติต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ภายใต้ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 96 ทวิประเด็นต่อไปนี้ต้องรวมไว้ในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว

ประเภทกิจการที่คนต่างด้าวเข้าไปลงทุนต้องเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศหรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้เป็นธุรกิจที่มีสิทธิ์ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
ที่ดินที่ชาวต่างชาติจะได้มาต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลหรือภายในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัติการผังเมือง วิลล่าภูเก็ต

การซื้อที่ดินผ่าน บริษัท ไทย

ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยได้ในนาม บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทย แต่อย่างน้อย 51% ของหุ้นต้องเป็นคนไทยและ 49% ต้องเป็นชาวต่างชาติ

การซื้อที่ดินสามารถทำได้ผ่าน บริษัท ไทย จำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนในประเทศไทย

หาก บริษัท จะสนับสนุนการขอใบอนุญาตทำงานต้องใช้ทุนสองล้านบาทต่อใบอนุญาตทำงานแต่ละครั้ง

การซื้อที่ดินผ่าน บริษัท BOI ขายบ้าน
ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุนได้รับอนุญาตให้มีที่ดินเพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือที่พักของตน

เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริม:

 • ที่ดินไม่ควรเกินห้าไร่ (8,000 ตารางเมตร) สำหรับที่ตั้งสำนักงานของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
 • ที่ดินไม่ควรเกิน 10 ไร่ (16,000 ตารางเมตร) สำหรับที่พักของผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ
 • ที่ดินไม่ควรเกิน 20 ไร่ (32,000 ตารางเมตร) สำหรับเป็นที่พักของพนักงาน
 • ที่ดินสำหรับจัดตั้งสำนักงานหรือที่พักอาจอยู่ในที่ดินเดียวกันกับที่ธุรกิจตั้งอยู่หรือไม่ก็ได้
 • ที่ดินจะต้องโอนหรือขายภายในหนึ่งปีหลังจากสิ้นสุดโครงการ

แม้ว่าจะได้รับอนุญาต 10 หรือ 20 ไร่ แต่ BOI จะตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดที่ดินโดยพิจารณาจากความเล็กหรือใหญ่ของ บริษัท และกิจกรรมของ บริษัท

เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอาจไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ แต่ชาวต่างชาติสามารถซื้อบ้านได้ อย่างไรก็ตามอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่สร้างบนที่ดินที่เป็นของคนสัญชาติไทยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินเว้นแต่จะมีการทำข้อตกลงเฉพาะ

สัญญาเช่าสิทธิเก็บกินและ / หรือภาระจำยอมรวมกับสัญญาซื้อขายเป็นโครงสร้างทั่วไป โครงการบ้านภูเก็ต

ชาวต่างชาติสามารถซื้อคอนโดมิเนียมได้ (ดูคู่มือการซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย) ตราบใดที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของห้องชุดไม่เกิน 49%

เมื่อชาวต่างชาติซื้อห้องชุดชาวต่างชาติจะเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินที่สร้างอาคารชุดโดยอัตโนมัติ หากชาวต่างชาติเป็นเจ้าของห้องชุดเกิน 50% จะมีกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ในที่ดินซึ่งขัดต่อกฎหมายไทย

อ่านบทความต่อไปได้ที่ แต่งบ้านด้วยดอกไม้ ไอเดีย กำแพงหิน ภายใน ที่หรูหรา

อ่านเพิ่มเติม แบบบ้าน , Villas Phuket , รีวิวบ้าน , phuket propert , บ้านเดี่ยว , POOL VILLA , บ้านจัดสรร , PHUKET VILLA , วิลล่าภูเก็ต , วิลล่าภูเก็ตที่ขาย , วิลล่าภูเก็ตป่าสัก , วิลล่าราคาถูกภูเก็ต , ซื้อวิลล่า ภูเก็ต , โครงการบ้าน , ซื้อบ้าน , ขายบ้าน , โครงการบ้านภูเก็ต

รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน